FEM-analys

Peter Marton

Mechanical Engineering AB

Peter Marton     

MSc/ Beräkningskonsult

Civilingenjör maskinteknik

med 30 års yrkeserfarenhet av

hållfasthetsberäkningar

 

 

 

 

 

 

  Utför följande tjänster som beräkningskonsult till små och stora företag:

 

   -Statisk dimensionering av svetsade/gjutna strukturer/komponenter

   -Utmattningsberäkning av svetsade/gjutna strukturer/komponenter

   -Stora deformationer

   -Beräkning av lyft/produktionsutrustning enligt EC3

   -Egenfrekvensanalyser

   -Avvibrering av strukturer/komponenter mot vibrationer och buller

   -Harmoniska/dynamiska responsanalyser

   -Avvibrering av motorpaket mellan 10-200kW mot vibrationer och buller

   -Temperaturberäkningar och upphängning av avgassystem

   -Beräkning av svetsförband med nominell spänningsmetod och Notch-metoden

   -Beräkning av skruvförband enligt VDI2230 och Colly Company

   -Uppläggning av mätprogram av kraft/acceleration/töjning för strukturer

   -Undersökning av havererade komponenter map utmattning

   -Dimensionering och mätmetoder för funktionsfamiljer/komponenter

   -Anpassning och utformning av konstruktioner för robotiserad svetsning

   -Analys av silos och cisterner enligt EKS10 resp Eurocode

   -Kompositberäkningar (Tsai-Wu resp Tsai-hill kriteria)

 

Kunder:

 

ABB 

ATLAS COPCO

ESSVERK AB

ARHO AB

RCON AB

HARDE MASKINVERKSTAD

INDUSTRIHYDAULIK AB

  

Beräkningarna utförs i Presys4NISA/NISA19 samt Strand7 resp SR1 HEXAGON (skruvförband)

  

   

 

        PM Mechanical Engineering channel

    

   

    


Lock_defl_z


I_balk_böjsvängning_liv


Egenfrekvenser


Skruvkrafter_reaktionskrafter


  Svetsad I-balk huvudspänningar

Copyright © All Rights Reserved